KVALITET

 

Delatnost preduzeća KONZUL d.o.o. odvija se u skladu sa međunarodno priznatim standardima, što potvrđuju sertifikati:


ISO 9001:2008 – Sistem menadžmenta kvalitetom,
HACCP – Sistem bezbednosti proizvoda,
OHSAS 18001:2007 – Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

Politika kvaliteta    OHSAS politika